Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
12_terminal_games [2018/04/07 14:35]
elvin [№9 Zangband]
12_terminal_games [2018/04/07 14:36] (hazırki)
elvin [Linux Entuziastları üçün möhtəşəm 12 terminal oyunları]
Sətr 1: Sətr 1:
-====== Linux Entuziastları üçün möhtəşəm ​12 terminal oyunları ======+====== Linux Entuziastları üçün möhtəşəm ​11 terminal oyunları ======
  
-Əgər bütün gününüz linux sistemi ilə keçirsə, o zaman müəyyən vaxtlarda 5-10 dəqiqəlik istirahət zehniniz üçün pis olmaz. Əl əfsusda Sistem Administratorlarından söz düşmüşsə. Odur sizə Linux terminalında oynaya biləcəyiniz ​12 oyun təqdim edirik. Başladıq..+Əgər bütün gününüz linux sistemi ilə keçirsə, o zaman müəyyən vaxtlarda 5-10 dəqiqəlik istirahət zehniniz üçün pis olmaz. Əl əfsusda Sistem Administratorlarından söz düşmüşsə. Odur sizə Linux terminalında oynaya biləcəyiniz ​11 oyun təqdim edirik. Başladıq..
  
 ==== №1 Nudoku ==== ==== №1 Nudoku ====
  • Son dəyişiklər: 2018/04/07 14:36
  • Kimdən elvin