Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
commands [2018/04/12 16:35]
elvin
commands [2018/04/12 16:36] (hazırki)
elvin
Sətr 11: Sətr 11:
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +
 +----
 +
  
 ====  Qısa yollar ==== ====  Qısa yollar ====
  • Son dəyişiklər: 2018/04/12 16:36
  • Kimdən elvin