Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ls_command [2018/04/06 09:34]
elvin [Adı]
ls_command [2018/04/08 12:34] (hazırki)
elvin [Parametrləri]
Sətr 9: Sətr 9:
 ===== Parametrləri ===== ===== Parametrləri =====
   * ''​-a,​ --all''​ = istifadəçiyə gizli olan və . (nöqtə) ilə işarəli faylları göstərmək   * ''​-a,​ --all''​ = istifadəçiyə gizli olan və . (nöqtə) ilə işarəli faylları göstərmək
 +  * ''​-i,​ --inode''​ = hər bir fayl və qovluğun index nömrəsini ekrana çıxartmaq 
 +  * ''​-l''​ = fayl və qovluqları siyahı kimi göstərmək 
 +  * ''​-Q,​ --quote-name''​ = fayl və qovluqların adlarını cüt dırnaq içində yazılışı 
 +  * ''​-R''​ = rekursiv olaraq bütün alt qovluqları ekrana çıxardır 
 +  * ''​-S''​ = faylın həcminə görə çeşidləmək. Böyük həcmli fayllar birinci gələcək. 
 +  * ''​-t''​ = redaktə edildiyi tarixə görə çeşidləmək. Son redaktə olunanlar birinci gələcək.  
 +  * ''​-X''​ = əlifba sırası ilə bütün fayl və qovluqları sıralayır
 ===== Müəllifi ===== ===== Müəllifi =====
 Richard M. Stallman və David MacKenzie tərəfindən yazılıb. Richard M. Stallman və David MacKenzie tərəfindən yazılıb.
  • Son dəyişiklər: 2018/04/08 12:34
  • Kimdən elvin