Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
main_commands [2018/04/05 18:14]
elvin [Əsas əmrlərin siyahısı:]
main_commands [2018/04/08 12:09] (hazırki)
elvin [Əsas əmrlərin siyahısı:]
Sətr 7: Sətr 7:
 ===== Əsas əmrlərin siyahısı: ===== ===== Əsas əmrlərin siyahısı: =====
  
-  * [[ls_command|ls - kataloqun tərkibini göstərir]] ​+  * [[ls_command|ls - kataloqun tərkibini göstərir]] 
 +  * [[pwd_command|pwd - ]] 
 +  * [[cd_command|cd - ]] 
 +  * [[touch_command|touch - ]] 
 +  * [[mkdir_command|mkdir - ]]  
 +  * [[cp_command|cp - ]] 
 +  * [[mv_command|mv - ]] 
 +  * [[rm_command|rm - ]] 
 +  * [[rmdir_command|rmdir - ]] 
 +  * [[su_command|su - ]] 
 +  *  ​
  • Son dəyişiklər: 2018/04/08 12:09
  • Kimdən elvin