Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sidebar [2018/04/08 15:24]
elvin
sidebar [2018/04/08 15:25] (hazırki)
elvin
Sətr 1: Sətr 1:
-=== Yeni səhifə === 
-{{NEWPAGE>​test}} 
- 
----- 
- 
 <menu col=1,​align=left,​caption="​Menu">​ <menu col=1,​align=left,​caption="​Menu">​
   <​item>​ Əmrlər|Linux əmrləri|[[commands]]|{{:​terminal.png?​nolink|}}</​item>​   <​item>​ Əmrlər|Linux əmrləri|[[commands]]|{{:​terminal.png?​nolink|}}</​item>​
  • Son dəyişiklər: 2018/04/08 15:25
  • Kimdən elvin