Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sidebar [2018/04/08 15:25]
elvin
sidebar [2018/09/07 17:52] (hazırki)
elvin
Sətr 1: Sətr 1:
-<menu col=1,​align=left,​caption="​Menu"​>+====== Menu ====== 
 + 
 +<menu col=1,​align=left>​
   <​item>​ Əmrlər|Linux əmrləri|[[commands]]|{{:​terminal.png?​nolink|}}</​item>​   <​item>​ Əmrlər|Linux əmrləri|[[commands]]|{{:​terminal.png?​nolink|}}</​item>​
   <​item>​ Məqalələr|Ubuntuya aid məqalələr|[[articles]]|{{:​notes.png?​nolink|}}</​item>​   <​item>​ Məqalələr|Ubuntuya aid məqalələr|[[articles]]|{{:​notes.png?​nolink|}}</​item>​
  • Son dəyişiklər: 2018/09/07 17:52
  • Kimdən elvin