Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
system_cat [2018/04/08 15:16]
elvin
system_cat [2018/04/08 15:17] (hazırki)
elvin
Sətr 1: Sətr 1:
 ====== Linux Administrasiyası ====== ====== Linux Administrasiyası ======
  
-<​code>​ 
-    /** 
-     * Render xhtml output or metadata 
-     * 
-     * @param string ​        ​$mode ​     Renderer mode (supported modes: xhtml) 
-     * @param Doku_Renderer ​ $renderer ​ The renderer 
-     * @param array          $data      The data from the handler() function 
-     * @return bool If rendering was successful. 
-     */ 
-    public function render($mode,​ Doku_Renderer &​$renderer,​ $data) { 
-        if($mode != '​xhtml'​) return false; 
  
-        if (count($data) != 3) { 
-            return true; 
-        } 
- 
-        list($syntax,​ $attr, $content) = $data; 
-        if ($syntax == '​sxh'​) { 
-            $title = $this->​procTitle($attr);​ 
-            $highlight = $this->​procHighlight($attr);​ 
-            $renderer->​doc .= '<​pre class="​brush:​ ' . strtolower($attr . $highlight) . '"'​ . $title . '>'​ . $renderer->​_xmlEntities($content) . '</​pre>';​ 
-        } else { 
-            $renderer->​file($content);​ 
-        } 
- 
-        return true; 
-    } 
-</​code>​ 
  • Son dəyişiklər: 2018/04/08 15:17
  • Kimdən elvin