loop

Bash Script sadə əmrlər və sintaksis
Bash (Bourne Again Shell)- Unix üçün yazılmış shelldir. 1988-ci ildə...