Həştəq kataloqu

(5)
Verilənləri kompüterə daxil etmək və alınan nəticələri çıxışa vermək üçün elektron, yaxud elektromexaniki qurğu.
(4)
Debian əsasında yaranmış, Linux nüvəsini istifadə edən əməliyyat sistemidir. Əsas yaradıcı və sponsoru Canonical şirkətidir.
(3)
Açıq kodlu, sərbəst paylanan, Unix bənzəri bir əməliyyat sistemidir.
(3)
Unix üçün yazılmış shelldir. komanda interpretatoru olub, *nix əməliyyat sistemlərində ənənəvi istifadəçi interfeysidir.
(1)
Linux, Unix, Windows, Mac, Solaris və digər müasir əməliyyat sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş veb serverdir.
(1)
Sərbəst yayılan proqram təminatından ibarət olan və ilkin kodu açıq olan əməliyyat sistemi.