Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
video_kəsici [2018/12/16 22:07]
elvin yaranıb
video_kəsici [2018/12/18 08:43]
elvin
Sətr 1: Sətr 1:
 +====== Videonun Terminal ilə kəsilməsi ======
 +
   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​part1.m4v -ss 00:00:00 -c copy -t 01:​16:​06 ​ /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun əvvəlindən istənilən vaxta kimi kəsir.   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​part1.m4v -ss 00:00:00 -c copy -t 01:​16:​06 ​ /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun əvvəlindən istənilən vaxta kimi kəsir.
   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​Part2.m4v -ss 00:42:39 -c copy  /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun istənilən yerindən sonuna kimi.   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​Part2.m4v -ss 00:42:39 -c copy  /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun istənilən yerindən sonuna kimi.
 +
 +===== Videonun birləşdirilməsi =====
 +
 +  * ''​sudo apt-get install gpac''​ -- ilk öncə quraşdırırıq
 +  * ''​sudo ln -s /​usr/​local/​lib64/​libgpac.so /​usr/​lib/​libgpac.so''​ -- Symlink yaratmaq
 +  * ''​MP4Box -cat Vugar1.m4v -cat Vugar2.m4v -new combinedvideofile.m4v''​ -- videolari birləşdiririk
  
  • Son dəyişiklər: 2018/12/18 08:43
  • Kimdən elvin