Fərqlər

Burada bu səhifənin seçilmiş və hazırki versiyaların arasında olan fərqlər göstərilib.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
video_kəsici [2018/12/16 22:08]
elvin
video_kəsici [2018/12/18 08:43]
elvin
Sətr 3: Sətr 3:
   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​part1.m4v -ss 00:00:00 -c copy -t 01:​16:​06 ​ /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun əvvəlindən istənilən vaxta kimi kəsir.   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​part1.m4v -ss 00:00:00 -c copy -t 01:​16:​06 ​ /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun əvvəlindən istənilən vaxta kimi kəsir.
   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​Part2.m4v -ss 00:42:39 -c copy  /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun istənilən yerindən sonuna kimi.   * ''​ffmpeg -i /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​Part2.m4v -ss 00:42:39 -c copy  /​home/​elvin/​Desktop/​Ripped/​xxx.m4v''​ -- videonun istənilən yerindən sonuna kimi.
 +
 +===== Videonun birləşdirilməsi =====
 +
 +  * ''​sudo apt-get install gpac''​ -- ilk öncə quraşdırırıq
 +  * ''​sudo ln -s /​usr/​local/​lib64/​libgpac.so /​usr/​lib/​libgpac.so''​ -- Symlink yaratmaq
 +  * ''​MP4Box -cat Vugar1.m4v -cat Vugar2.m4v -new combinedvideofile.m4v''​ -- videolari birləşdiririk
  
  • Son dəyişiklər: 2018/12/18 08:43
  • Kimdən elvin