Bu - sənədin köhnə versiyasıdır!


Videonun Terminal ilə kəsilməsi

  • ffmpeg -i /home/elvin/Desktop/Ripped/part1.m4v -ss 00:00:00 -c copy -t 01:16:06 /home/elvin/Desktop/Ripped/xxx.m4v – videonun əvvəlindən istənilən vaxta kimi kəsir.
  • ffmpeg -i /home/elvin/Desktop/Ripped/Part2.m4v -ss 00:42:39 -c copy /home/elvin/Desktop/Ripped/xxx.m4v – videonun istənilən yerindən sonuna kimi.
  • Son dəyişiklər: 2018/12/16 22:08
  • Kimdən elvin